Retourneren

Retourneren bij Enter 247

Ben je toch niet helemaal tevreden of wil je gewoon retourneren? Dat kan.
Mocht je na aankoop toch van je koop af willen zien, dan kun je dit binnen 14 dagen kenbaar maken en de computer of accessoires zonder opgave van reden retourneren, tenzij de producten en/of diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Uitgesloten producten en diensten staan in de algemene voorwaarden.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de kosten voortvloeiend uit onze assemblagedienst. Deze kosten bedragen € 125,- en bestaan uit het instellen van de bios, een stabiliteitstest en optioneel de installatie van het besturingssysteem incl. stuurprogramma’s. Het bedrag van € 125,- wordt bij annulering ingehouden op het terug te ontvangen bedrag.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een product te herroepen, tenzij een producten en/of diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Uitgesloten producten en diensten staan in de algemene voorwaarden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U heeft naar de herroeping nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens deze periode dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. u dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dien u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Enter 247 retourneren.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij geven u instructies voor het terugzenden van de producten, waarbij het proces het snelst verloopt. U kunt de producten ook terugzenden naar:

Enter 247
Landsherenstraat 1
3641 JC Mijdrecht

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres en modelformulier voor herroeping toe:
Modelformulier voor herroeping (PDF)